BIP

Obowiązki pacjenta

OBOWIĄZKI PACJENTA

1. Pacjent i osoby odwiedzające zobowiązane są do poszanowania mienia będącego własnością Podmiotu. W przypadku niezastosowania się do powyższego, ponoszą odpowiedzialność materialną za jego zniszczenie lub uszkodzenie z własnej winy.

2. Obowiązkiem pacjenta jest zapoznanie się z prawami i obowiązkami pacjenta, a także przestrzeganie w szczególności:
  1) rozkładu dnia podczas pobytu w Szpitalu i stosowanie się do poleceń zespołu medycznego;
  2) zasad współżycia społecznego tak, aby nie zakłócać spokoju innych pacjentów;
  3) zakazu spożywania alkoholu i palenia tytoniu na terenie Szpitala oraz samowolnego zażywania leków;
  4) zakazu samowolnego opuszczania oddziału oraz Szpitala;
  5) przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bhp.

3. W rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o upoważnieniu osoby do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, adresu i numeru telefonu, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.

4. Osoby posiadające szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością są zobowiązane do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

5. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń szpitalnych albo całodobowych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta w Szpitalu, począwszy od terminu określonego przez Dyrektora Szpitala na wniosek kierownika oddziału niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.

6. W SPWSzS w Chełmie obowiązuje zakaz wprowadzania lub przynoszenia zwierząt.
Jedynie osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do Przychodni Specjalistycznej. Warunkiem skorzystania z uprawnienia, jest:
• wyposażenie psa asystującego w uprząż,
• posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego,
• zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Jakość potwierdzona certyfikatami: 

Logo akredytacji  

 woj. lubelskie  logo Fundusze europejskie     Logo RP  Lubelskie smakuje    UE fundusz społeczny

       

Logo szpitala

 

© 2018 - 2024 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
ul. Ceramiczna 1
22-100 Chełm

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych (Ogólna)
telefon: 825623100825623101825623145

Sekretariat
telefon: 825623223
fax: 825623227

e-mail: szpital@szpitalchelm.pl

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.