BIP

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków

PRZYJMOWANIE, ROZPATRYWANIE, ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW

Obowiązujący w SPWSzS w Chełmie Regulamin określa organizację przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania skarg i wniosków.
W ramach wniosków ujmowane są również podziękowania, pochwały składane przez osoby fizyczne, organizacje zawodowe, samorządowe i inne organizacje społeczne oraz przekazywane przez redakcje prasowe, radia i telewizji do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW


1. Dyrektor SPWSzS w Chełmie lub jego zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w budynku administracji przy ul. Ceramicznej 1, codziennie w godzinach pracy.
2. Informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków jest umieszczona w widocznym miejscu w komórkach organizacyjnych.
3. Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta SPWSzS w Chełmie oraz Koordynator ds. dostępności przyjmują skargi lub wnioski telefonicznie lub ustnie.
• Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta SPWSzS
lek. Robert Piecuch telefon: 502 363 751 lub (82) 562 33 11
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Koordynator ds. dostępności
Dominika Skiba tel.: 82/ 562 32 39
e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Kierownicy komórek organizacyjnych SPWSzS w Chełmie (oddziałów szpitalnych, zakładów, przychodni, poradni i innych) są zobowiązani do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.
5. Zgłaszanie skarg i wniosków w komórkach organizacyjnych SPWSzS w Chełmie możliwe jest poprzez dokonanie wpisu w Książce skarg i wniosków, dostępnej w każdej komórce organizacyjnej.
6. Informacja o możliwości i formie złożenia skargi lub wniosku, jak również miejscu przechowywania Książki skarg i wniosków umieszczona jest na tablicy informacyjnej w każdej komórce organizacyjnej.
7. Skargi i wnioski mogą być składane pisemnie lub ustnie do protokołu.
8. Skargi i wnioski pisemne mogą być składane
a) pisemnie:
1) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm;
2) poprzez wpis do Książki skarg i wniosków;
3) w formie dokumentu elektronicznego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub skrzynki ePUAP SPWSzS w Chełmie.
b) ustnie do protokołu osobiście lub telefonicznie pod numerem:
82 562 32 23 (Kancelaria SPWSzS w Chełmie)
lub
82 562 32 11 (Dział Świadczeń Medycznych).

 

ROZPATRYWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG/ WNIOSKÓW


1. Skargi i wnioski anonimowe niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz danych kontaktowych wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
2. Zgłoszone skargi i wnioski są rozpatrywane i załatwiane w sposób gwarantujący równe traktowanie stron, z należytą starannością, wnikliwością, z zachowaniem obiektywizmu, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
3. Treść skargi lub wniosku nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).
4. Udzielenie odpowiedzi wnoszącemu skargę poprzedzone jest postępowaniem wyjaśniającym.
5. Skargi i wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty wpływu do SPWSzS w Chełmie, przyczym termin rozpatrzenia skarg i wniosków, których załatwienie wymaga powołania komisji, zebrania dowodów, informacji i wyjaśnień może zostać wydłużony o czas niezbędny do dokonania tych czynności, jednak nie dłużej niż o kolejny miesiąc.
6. Odpowiedź na skargę lub wniosek udzielana jest w formie pisemnej i przesyłana w sposób wskazany we wniosku.

Jakość potwierdzona certyfikatami: 

Logo akredytacji  

 woj. lubelskie  logo Fundusze europejskie     Logo RP  Lubelskie smakuje    UE fundusz społeczny

       

Logo szpitala

 

© 2018 - 2024 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
ul. Ceramiczna 1
22-100 Chełm

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych (Ogólna)
telefon: 825623100825623101825623145

Sekretariat
telefon: 825623223
fax: 825623227

e-mail: szpital@szpitalchelm.pl

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.