BIP

Szczególne uprawnienia pacjenta

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA PACJENTA

Pacjentom przysługują uprawnienia szczególne takie jak np. bezpłatne leki, korzystanie ze świadczeń bez skierowania, poza kolejnością. Zakres takich uprawnień może być różny w zależności od tego, do jakiej grupy uprzywilejowanej Pacjent należy.

Ważne! Aby skorzystać z przysługującego uprawnienia Pacjent powinien przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają:
1. kobiety w ciąży;
2. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
3. osoby niepełnoletnie u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
4. osoby niepełnosprawne ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby;
5. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
6. Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
7. inwalidzi wojenni lub wojskowi;
8. żołnierze zastępczej służby wojskowej;
9. cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
10. kombatanci;
11. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
12. osoby deportowane do pracy przymusowej;
13. uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
14. weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.

Wymieniane powyżej osoby mają prawo realizacji świadczenia:
• w dniu zgłoszenia;
• innym uzgodnionym terminie poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących;
• w terminie nie późniejszym niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia w przypadku wizyt u specjalisty.
przy czym, prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej nie oznacza:
• prawa do swobodnego wyboru konkretnego lekarza specjalisty czy lekarza udzielającego świadczeń w szpitalu,
• prawa obowiązującego jedynie przy pierwszorazowej wizycie celem udzielenia świadczenia prawo to winno być respektowane każdorazowo, chyba, że jego terminowość wynika z indywidualnego procesu leczenia ustanowionego przez lekarza prowadzącego,
• prawa do pierwszeństwa w kolejce do rejestracji na dane świadczenie medyczne - pierwszeństwo w kolejce do okienka rejestracyjnego, stanowi indywidualną normę wynikającą z regulaminu danego podmiotu leczniczego.

Jakość potwierdzona certyfikatami: 

Logo akredytacji  

 woj. lubelskie  logo Fundusze europejskie     Logo RP  Lubelskie smakuje    UE fundusz społeczny

       

Logo szpitala

 

© 2018 - 2024 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
ul. Ceramiczna 1
22-100 Chełm

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych (Ogólna)
telefon: 825623100825623101825623145

Sekretariat
telefon: 825623223
fax: 825623227

e-mail: szpital@szpitalchelm.pl

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.