Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie został laureatem konkursu Lubelski Lider Bezpieczeństwa, w kategorii „Instytucja wyróżniająca się w walce z pandemią COVID-19” otrzymał nagrodę główną.
W imieniu Szpitala nagrodę odebrała Dyrektor dr Kamila Ćwik. Wręczenie nagród odbyło się 22 października 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Kapituła przyznała w ramach konkursu nagrody główne – statuetki Lidera – w 5 kategoriach, 2 wyróżnienia oraz 2 nagrody specjalne.
Bezpieczeństwo to niezwykle istotny aspekt naszego codziennego życia i pracy. Prawdziwe przykładanie wagi do działań z nim związanych to przede wszystkim nieustanna świadomość, że tam, gdzie w grę wchodzi ludzkie zdrowie i życie, nie ma miejsca na półśrodki. To właśnie liderzy bezpieczeństwa, stawiając człowieka zawsze na pierwszym miejscu, są wzorami do naśladowania i wytyczają ścieżkę innym. Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna postanowiło docenić tych, którzy podejmują wyróżniające się działania w tym zakresie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: http://bezpiecznalubelszczyzna.pl/lubelscy-liderzy-bezpieczenstwa-2020-wyniki-konkursu/