Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie składa serdeczne podziękowania Panu Kamilowi Gontarzowi - Apteka Błękitna w Chełmie mieszczącej się przy ul. gen. Orlicz-Dreszera 10, za przekazanie leków dla uchodźców do punktu medycznego w Hali MOSiR w Chełmie zorganizowanego przez SPWSzS w Chełmie.