Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ”Borelioza w lubelskim i podlaskim - profilaktyka, badanie i leczenie” (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie: 5.1 Programy profilaktyczne).


Projekt, którego głównym celem jest zmniejszenie zapadalności i poprawa wykrywalności boreliozy z Lyme jest realizowany w okresie od: 2020-07-01 do: 2023-03-31.


Zapraszamy osoby:
• w wieku aktywności zawodowej (osoby pracujące albo pozostające bez zatrudnienia, ale poszukujące pracy),
• w wieku 15 i więcej lat z terenu woj. lubelskiego i podlaskiego, w szczególności zamieszkujące regiony częstego występowania kleszczy i wykonujące zawody, sprzyjające podwyższonemu ryzyku kontaktu z tymi pasożytami.


Materiały informacyjne w formie plakatów są dostępne we wszystkich przestrzeniach ogólnodostępnych na terenie całego szpitala.


Osoby zainteresowane bezpłatną profilaktyką, diagnostyką i leczeniem boreliozy zapraszamy do kontaktu: tel. 82 56 23 211. Pracownik Szpitala zarezerwuje wizytę oraz udzieli wszelkich informacji i niezbędnego wsparcia.


Badanie jest prowadzone przez lekarza Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanej w Przychodni Specjalistycznej SPWSzS w Chełmie ul. Szpitalna 53 B w każdy czwartek w godzinach 13.00-15.00.

Ankieta dla pacjenta kwalifikacyjna do pobrania