„Dobry człowiek jest jak małe światełko.

Wędruje poprzez mroki naszego świata i na swojej drodze

zapala zgaszone gwiazdy”

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie serdecznie dziękuje Stowarzyszeniu "Twoje Nowe Możliwości" z siedzibą we Wrocławiu za okazaną życzliwość i nieodpłatne wykonanie oraz przekazanie Karty Praw Pacjenta w alfabecie Braille'a.
Staramy się, by każdy Pacjent czuł się w naszym Szpitalu dobrze i miał poczucie bezpieczeństwa również Pacjenci ze szczególnymi potrzebami.

 

Karta Praw Pacjenta w alfabecie Braille'a dostępna jest w każdym Pawilonie realizującym świadczenia medyczne.

Karta praw pacjenta Braille