Wykonuje całodobowo badania na rzecz Oddziałów, Poradni Specjalistycznych SPWSzS oraz publicznych i niepublicznych ZOZ, które zawarły umowę z SPWSzS w Chełmie. Usługi diagnostyczne świadczone są również odpłatnie pacjentom indywidualnym, zgodnie z cennikiem.

KIEROWNIK ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Kierownik mgr Marzanna Mirzwa-Poniewozik

 

KIEROWNIK PRACOWNI IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI

p.o. kierownika mgr Agnieszka Falenta

 

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE

mgr mikrobiologii Małgorzata Nowosad

 

Kontakt z Zakładem

Kierownik tel. 82 562 31 54

Rejestracja tel. 82 562 31 57 (czynny w godz. 7.00-14.00)

Dyżurny diagnosta tel. 82 562 31 55 (czynny całą dobę)

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi tel. 82 562 33 16 (czynny całą dobę)

Laboratorium Mikrobiologiczne tel. 82 562 31 83 (czynny w godz. 7.00-15.00)

 

PUNKT POBRAŃ MATERIAŁU I WYDAWANIE WYNIKÓW

Pacjenci indywidualni przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach:

rejestracja 7.00–10.00
pobieranie krwi do badań 7.00–11.00

Wyniki można odbierać od poniedziałku do piątku, w dniu pobrania w godzinach 13.00-16.00, a w dniach następnych w godzinach 7.30–16.00.

W szczególnych przypadkach pacjent może uzyskać wynik badania przez telefon (przy pobraniu krwi należy wypełnić druk upoważnienia)

Pobieranie materiału na badania mikrobiologiczne w godzinach pracy laboratorium, przyjmowanie materiałów pobranych po godzinach pracy Laboratorium Mikrobiologicznego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.

Wyniki pacjentów z Poradni Specjalistycznych odbierane są przez osobę upoważnioną z danej poradni a pacjentowi wydawane są w gabinecie lekarza.