Rejestracja do Poradni Specjalistycznych (Ogólna), Por. Ortopedycznej oraz Por. Ortopedycznej dla dzieci mieści się na parterze w pawilonie „1D” budynku szpitala.

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych (Ogólna) nr tel. 82 56 23 100, 82 56 23 101, 82 56 23 145 możliwa jest:

Osobiście w godz. 7.00 – 18.00 (Pon.-czw.), 7.00 - 14.35 (Pt.)

Telefonicznie w godz. 7.30 – 18.00 (Pon.-czw.), 7.00 - 14.35 (Pt.)

Rejestracja do Poradni Ortopedycznej oraz Por. Ortopedycznej dla dzieci nr tel. 82 56 23 118

Osobiście w godz. 7.00 – 14.35 (Pon.-pt.)

Telefonicznie w godz. 7.00 – 14.35 (Pon.-pt.

Rejestracja Poradni Ginekologiczno-Położniczej nr tel. 82 56 23 162

Osobiście w godz. 7.25 – 15.00 (Pon.-wt., cz.-pt.), 7.25 - 17.25 (Śr.)

Telefonicznie w godz. 8.00 – 15.00 (Pon.-pt.)

Rejestracja Poradni P/Gruźliczej nr tel. 82 56 23 373

 Osobiście w godz. 10.25 – 18.00 (Pon.), 7.25 - 14.25 (Wt.-Pt.)

 Telefonicznie w godz. 11.00 – 17.00 (Pon.), 8.00 - 14.00 (Wt.-pt.)

Rejestracja Poradni Dermatologicznej nr tel. 82 56 23 171

 Osobiście w godz. 7.25 – 14.25 (Pon.-wt., cz.-pt.)10.25 - 17.25 (Śr.)

 Telefonicznie w godz. 8.00 – 14.00 (Pon.-wt., cz.-pt.)11.00 - 17.00 (Śr.)

Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego (PZP) nr tel. 82 56 23 364

Osobiście w godz. 7.25 – 15.00 (Pon.-pt.)

Telefonicznie w godz. 8.00 – 14.00 (Pon.-pt.)

Poradnia Psychologiczna dla dorosłych rejestracja tylko telefoniczna  nr tel. 82 56 23 375

Poniedziałek w godz. 9.00 - 14.00

Wtorek w godz. 11.00 -15.00

Środa w godz. 8.00 - 13.00

Czwartek w godz. 14.00 - 17.00

Rejestracja Poradni Chorób Zakaźnych nr tel. 82 56 23 358

Osobiście w godz. 15.00 – 18.00 (Pon.), 11.00 - 14.00 (Wt.), 10.00 - 17.00 (Śr.), 15.00 - 17.00 (Cz.)

Telefonicznie w godz. 14.30 – 15.30 (Pon.), 10.30 - 11.30 (Wt.), 9.30 - 10.30 (Śr.), 14.30 - 15.30 (Cz.)

w piątki por. nieczynna istnieje możliwość rejestracji osobistej bądź telefonicznej w głównej rejestracji Przychodni Specjalistycznej w godzinach jej pracy.

Rejestracja Poradni Laryngologicznej dla dzieci nr tel. 82 56 23 181

Osobiście w godz. 7.25 – 15.00 (Pon.-czw.), 10.25 - 18.00 (Pt.)

Telefonicznie w godz. 8.00 – 14.00 (Pon.-czw.), 11.00 - 17.00 (Pt.)

Rejestracja poradni logopedycznej nr tel. 82 56 23 175

Osobiście w godz. 14.00 – 18.00 (Pon.), 8.00 - 12.00 (Cz.-Pt.)

Telefonicznie w godz. 14.00 – 18.00 (Pon.), 8.00 - 12.00 (Cz.-Pt.)

 

Jeśli nie możesz skorzystać z wizyty odwołaj ją osobiście lub telefonicznie.

Dokumenty wymagane przy rejestracji:

Dowód tożsamości
Status ubezpieczenia pacjenta sprawdzany jest na bieżąco w systemie eWUŚ. Jeżeli w systemie eWUŚ pacjent widnieje jako osoba nieubezpieczona, niezbędne będzie przedstawienie aktualnego dowodu ubezpieczenia, lub złożenie stosownej pisemnej deklaracji.
Skierowanie do danej poradni