BIP

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Informacja: 82 56 23 400, 82 56 23 401

Gabinet lekarski: 82 56 23 404

Punkt pielęgniarski: 82 56 23 453

Kierownik oddziału: lek. Monika Dyczko

Pielęgniarz Oddziałowy mgr Marcin Kręcisz

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
(§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego Dz. U. z 2019 r. poz. 1213)

Czas na podjęcie decyzji przez:
  1) lekarza dyżurnego SOR o skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziałów szpitala – wynosi do 24 h;
  2) lekarza dyżurnego SOR o odmowie przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego – wynosi do 72 h od przyjęcia na SOR;
  3) lekarza oddziału o przyjęciu pacjenta na oddział – wynosi do 24 h od momentu podjęcia decyzji przez lekarza dyżurnego SOR.

 

Jednocześnie informujemy:
1. Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:
  1) w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00 do lekarza POZ zadeklarowanego przez pacjenta;
  2) na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w dni powszednie pomiędzy godziną 18.00 a 8.00 rano dnia następnego; natomiast w soboty, niedziele i święta całodobowo.
2. W przypadku pacjentów zgłaszających się do SOR, co do których została podjęta decyzja o skierowaniu do leczenia w POZ lub Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  podstawowe dane dotyczące wywiadu oraz stanu pacjenta zostają umieszczone na karcie triage, którą podpisuje ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu.
3. Kopię karty triage otrzymuje pacjent z adnotacją o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
4. W Księdze Głównej Szpitala oraz w Księdze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w miejscu wypisu adnotację o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
5. Pacjentowi przysługuje prawo zażądania udzielenia świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym mimo decyzji personelu medycznego o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W takim przypadku pacjent zachowuje przydzieloną kategorię pilności i otrzymuje świadczenia na zasadach obowiązujących przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
6. Informację o nieprzyjęciu decyzji o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej umieszcza się w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Specyfika oddziału: 

Szpitalny Oddział Ratunkowy znajduje się w głównym budynku szpitala pawilon 1A,1C.
Aktualnie oddział posiada 8 łóżek.
W oddziale udzielane są świadczenia medyczne pacjentom, w stanach nagłego zachorowania jak również pacjentom którzy ulegli wypadkowi i wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.
Odpowiednie, specjalistyczne wyposażenie, oraz wysoko wykwalifikowana kadra medyczna Szpitalnego Oddziału Ratunkowego umożliwiają podjęcie odpowiedniego leczenia stabilizującego funkcje życiowe pacjenta i wstępną diagnostykę.
W oddziale podejmowane są wszystkie działania regulujące podstawowe funkcje życiowe pacjenta, oraz ustalane jest postępowanie z pacjentem co do dalszego leczenia.
Oddział współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi szpitala w celu zapewnienia chorym jak najlepszej opieki.
SOR podzielony jest na obszary: przyjęć pacjentów i segregacji medycznej, obserwacji, resuscytacyjno - zabiegowy, terapii natychmiastowej, obserwacyjny, konsultacyjny, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej.

Jakość potwierdzona certyfikatami: 

Logo akredytacji  

 woj. lubelskie  logo Fundusze europejskie     Logo RP  Lubelskie smakuje    UE fundusz społeczny

       

Logo szpitala

 

© 2018 - 2024 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
ul. Ceramiczna 1
22-100 Chełm

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych (Ogólna)
telefon: 825623100825623101825623145

Sekretariat
telefon: 825623223
fax: 825623227

e-mail: szpital@szpitalchelm.pl

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.