Kierownik lek. Wojciech Grabik

Koordynator zespołu techników: st. technik Robert Stal

 

Rejestracja Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej nr tel. 82 56 23 147

Osobiście w godz. 8.00 - 17.00 (Pon.-pt.)

Telefonicznie w godz. 8.00 - 17.00 (Pon.-pt.)

Zakład wykonuje badania planowe od poniedziałku do piątku.

Poniedziałek w godz. 8.00 - 19.00

Wtorek w godz. 8.00 - 19.00

Środa w godz. 8.00 - 14.00

Czwartek w godz. 8.00 - 19.00

Piątek w godz. 8.00 - 14.00

 

Dyżur całodobowy lekarza i technika

Wykonywana jest pełna diagnostyka obrazowa oparta o badania z zakresu radiologii klasycznej, tomografii komputerowej, ultrasonografii i rezonansu magnetycznego. Badania obejmują zarówno pacjentów dorosłych jak i dzieci. W Zakładzie prowadzona jest także działalność edukacyjna podyplomowa dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.