rzecznik praw pacjenta logo

RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO 

Małgorzata Kowalczuk 
Urzęduje w 
Samodzielnym Publicznym 
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
w Chełmie 
ul. Ceramiczna 1 
22-100 Chełm 
w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 
od 07:30-15:30 
tel. 82 562 32 58 
e-mail: m.kowalczuk(at)rpp.gov.pl

 

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

• Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
• Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
• Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta
• Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie
praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny