BIP

Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Nocna opieka działa:

w dni powszednie w godzinach 18.00 - 8.00, 

w soboty, niedziele i święta całą dobę.

Nr tel. 82 56 23 471 lub 781 193 999

Lekarz wyjazdowy wizyty domowe nr tel. 781 212 999

Zabiegi pielęgniarskie w domu chorego nr tel. 781 192 999

Poradnia Alergologiczna

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek - nieczynna

Wtorek w godz. 14.00 - 18.00

Środa - nieczynna

Czwartek w godz. 11.00 - 15.00

Piątek w godz. 7.25 - 11.25

Poradnia Chirurgiczna z Poradnią Stomijną

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek w godz. 7.25 - 15.00

Wtorek w godz. 7.25 - 18.00

Środa w godz. 7.25 - 15.00

Czwartek w godz. 9.25 - 15.00

Piątek w godz. 7.25 - 15.00

Poradnia Chorób Zakaźnych

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek w godz. 15.00 - 19.00

Wtorek w godz. 11.00 - 15.00

Środa w godz. 10.00 - 18.00

Czwartek w godz. 15.00 - 19.00

Piątek - nieczynna

Poradnia Dermatologiczna

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek w godz. 7.25 - 15.00

Wtorek w godz. 7.25 - 13.00

Środa w godz. 10.25 - 18.00

Czwartek w godz. 7.25 - 15.00

Piątek - nieczynna

Poradnia Diabetologiczna

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek w godz. 11.00 - 15.00

Wtorek w godz. 10.00 - 18.00

Środa - nieczynna

Czwartek - nieczynna

Piątek w godz. 11.00 - 15.00

Poradnia Endokrynologiczna dla dorosłych

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek w godz. 12.00 - 18.00

Wtorek w godz. 8:00 - 14.00

Środa w godz. 8.00 - 14.00

Czwartek - nieczynna

Piątek - nieczynna

Poradnia Endokrynologii Dziecięcej

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek - nieczynna

Wtorek w godz. 15.00 - 19.00

Środa - nieczynna

Czwartek w godz. 8.00 - 12.00

Piątek w godz. 8.00 - 12.00

Poradnia Gastroenterologiczna

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek - nieczynna

Wtorek w godz. 10.00 -15.00

Środa - nieczynna

Czwartek w godz. 14.00 - 18.00

Piątek w godz. 14.00 - 18.00

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek w godz. 7.25 - 15.00

Wtorek w godz. 7.25 - 15.00

Środa w godz. 7.25 - 18.00

Czwartek w godz. 7.25 - 15.00

Piątek w godz. 7.25 - 15.00

Poradnia Hematologiczna

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek w godz. 11.00 - 15.00

Wtorek - nieczynna

Środa w godz. 14.00 - 18.00

Czwartek w godz. 10.00 - 14.00

Piątek - nieczynna

Poradnia Kardiologiczna

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek w godz. 14.00 - 18.00

Wtorek - nieczynna

Środa w godz. 10.00 - 15.00

Czwartek - nieczynna, od 2 lipca 2018 w godz. 10.30 - 14.00

Piątek w godz. 10.30 - 14.00, od 2 lipca 2018 nieczynna

Poradnia Laryngologiczna

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek w godz. 11.00 - 18.00

Wtorek w godz. 7.00 -14.00

Środa w godz. 7.00 - 15.00

Czwartek w godz. 7.00 - 15.00

Piątek w godz. 7.00 - 15.00

Poradnia Laryngologiczna dla Dzieci

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek w godz. 7.25 - 15.00

Wtorek w godz. 7.25 - 15.00

Środa w godz. 7.25 - 15.00

Czwartek w godz. 7.25 - 15.00

Piątek w godz. 10.25 - 18.00

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Lokalizacja poradni i rejestracja

Szpitalna 53 B
tel. 82 56 23 471

Rejestracja telefoniczna 82 56 23 471 w godzinach pracy poradni

Rejestracja osobista w godzinach pracy poradni

Godziny przyjęć

lek. Jacek Okoński

Poniedziałek w godz. 8.00 - 18.00

Wtorek w godz. 8.00 - 18.00

Środa w godz. 8.00 - 10.25

Czwartek w godz. 8.00 - 12.55

Piątek w godz. 8.00 - 18.00

lek. Ewa Pałkiewicz-Król

Środa w godz. 10.25 - 18.00

Czwartek w godz. 12.55 - 18.00

Poradnia Logopedyczna

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek w godz. 14.00 - 18.00

Wtorek - nieczynna

Środa - nieczynna

Czwartek w godz. 8.00 - 12.00

Piątek w godz. 8.00 - 12.00

Poradnia Nefrologiczna

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek w godz. 9.00 - 13.00

Wtorek - nieczynna

Środa - nieczynna

Czwartek w godz. 10.00 - 16.00

Piątek - nieczynna

Poradnia Neurologiczna

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek w godz. 8.00 - 12.30

Wtorek w godz. 8.00 -18.00

Środa w godz. 11.00 - 15.00

Czwartek w godz. 11.00 - 15.00

Piątek w godz. 12.00 - 14.25

Poradnia Oceny Rozwoju Noworodka i Laktacyjna

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek - nieczynna

Wtorek w godz. 14.00 -18.00

Środa w godz. 11.00 - 14.00

Czwartek w godz. 10.00 - 14.00

Piątek - nieczynna

Poradnia Okulistyczna

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek w godz. 14.00 - 19.00

Wtorek w godz. 9.00 - 14.00

Środa - nieczynna

Czwartek w godz. 9.00 - 16.00

Piątek w godz. 14.00 - 19.00

Poradnia Onkologiczna

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek w godz. 14.00 - 18.00

Wtorek w godz. 9.25 -13.25

Środa - nieczynna

Czwartek w godz. 10.00 - 14.00

Piątek - nieczynna

Poradnia Ortopedyczna dla Dzieci

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek w godz. 7.00 - 14.00

Wtorek w godz. 7.00 - 14.00

Środa w godz. 11.00 - 18.00

Czwartek w godz. 7.00 - 14.00

Piątek w godz. 7.00 - 14.00

Poradnia p/Gruźlicza

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek w godz. 14.00 - 18.00

Wtorek w godz. 7.25 - 15.00

Środa w godz. 10.00 - 14.00

Czwartek w godz. 7.25 - 12.40

Piątek w godz. 7.25 - 11.00

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia czynna:

Poniedziałek w godz. 7.00 - 18.00

Wtorek w godz. 7.00 - 14.35

Środa w godz. 7.00 - 14.35

Czwartek w godz. 7.00 - 14.35

Piątek w godz. 7.00 - 14.35

Dział Fizjoterapii
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek w godz. 12.00 - 20.00

Wtorek w godz. 15.00 - 20.00

Środa w godz. 15.00 - 19.25

Czwartek - nieczynna

Piątek w godz. 7.00 - 13.00

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek w godz. 7.00 - 15.00

Wtorek w godz. 7.00 - 15.00

Środa w godz. 11.00 - 18.00

Czwartek w godz. 7.00 - 15.00

Piątek w godz. 7.00 - 15.00

Poradnia Urologiczna

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek w godz. 11.00 - 15.00

Wtorek w godz. 10.00 - 14.00

Środa - nieczynna

Czwartek w godz. 14.00 - 18.00

Piątek - nieczynna

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych

Poradnia czynna:

Poniedziałek w godz. 8.00 - 20.00

Wtorek w godz. 7.25 - 20.00

Środa w godz. 7.25 - 15.00

Czwartek w godz. 7.25 - 12.25, 15.00 - 20.00

Piątek w godz. 7.25 - 11.25

Jakość potwierdzona certyfikatami: 

Logo akredytacji  

 woj. lubelskie  logo Fundusze europejskie     Logo RP  Lubelskie smakuje    UE fundusz społeczny

       

Logo szpitala

 

© 2018 - 2024 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
ul. Ceramiczna 1
22-100 Chełm

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych (Ogólna)
telefon: 825623100825623101825623145

Sekretariat
telefon: 825623223
fax: 825623227

e-mail: szpital@szpitalchelm.pl

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.