BIP

Regulamin odwiedzin pacjentów SPWSzS w Chełmie

REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW SPWSzS w CHEŁMIE

§1


1. Pacjenci hospitalizowani w oddziałach szpitalnych mają prawo do odwiedzin i kontaktu z innymi osobami bez ograniczeń.
2. Dzieci mogą odwiedzać pacjentów w towarzystwie osoby dorosłej.
3. Dyrektor Szpitala może czasowo ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne o czym pacjenci i odwiedzający zostaną powiadomieni poprzez stosowne ogłoszenie zamieszczone przy wejściu do oddziału.
4. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
5. Osoby trzecie przebywające w Szpitalu obowiązuje właściwe zachowanie podczas odwiedzania, aby nie zakłócać spokoju, godności osobistej i intymności innych pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych oraz przestrzeganie i stosowanie się do zasad porządkowych oddziałów i poleceń personelu medycznego.
6. W obszarze przetwarzania danych osobowych osoby trzecie mogą przebywać wyłącznie w obecności osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
7. Odwiedziny w salach pooperacyjnych, intensywnego i epidemiologicznego nadzoru oraz odwiedziny w godzinach nocnych należy zgłaszać i uzgadniać z Kierownikiem Oddziału lub lekarzem dyżurnym.
8. Osoby odwiedzające będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych nie będą wpuszczane do oddziałów.
9. W przypadkach niestosowania się osób odwiedzających do zasad określonych w regulaminie personel medyczny ma prawo nie wyrazić zgody na ich przebywanie w oddziale.

§2

Osoby odwiedzające są zobowiązane do:
1. Zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania,
2. Dezynfekcji rąk przed wejściem i po opuszczeniu oddziału / zakładu,
3. Szanowania mienia szpitala,
4. Odnoszenia się z szacunkiem do innych chorych i personelu, niezakłócania ich spokoju oraz pracy personelu,Osoby odwiedzające nie powinny:
5. Nieutrudniania swoją obecnością bądź zachowaniem udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych
(wizyta lekarska, badania diagnostyczne, czynności pielęgnacyjne),
6. Poszanowania prawa innych pacjentów do spokoju, intymności i godności,
7. Zachowania czystości w salach chorych, toaletach i łazienkach,
8. Przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 2200 - 600,
9. Podporządkowania się poleceniom i wskazówkom personelu szpitala, w zakresie epidemiologicznym i organizacyjno - porządkowym.

§3

1. Przebywać w salach pacjentów w trakcie obchodów lekarskich, wykonywania czynności leczniczo - pielęgnacyjnych,
2. Przynosić i przekazywać pacjentowi leków bez wiedzy i zgody lekarza,
3. Spożywać i dostarczać pacjentowi alkoholu, tytoniu, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających,
4. Spożywać posiłków i picia gorących napojów w salach chorych,
5. Prowadzić głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić chorego w stan niepokoju,
6. Wchodzić do sal innych pacjentów,
7. Siadać na łóżkach pacjentów,
8. Przynosić materiałów i substancji niebezpiecznych, w szczególności łatwopalnych, wybuchowych, trujących i innych o podobnym działaniu,
9. W sytuacji stwierdzenia u pacjenta czy osoby odwiedzającej posiadanie czy próbę przekazania pacjentowi substancji wymienionych w § 3 pkt 3 i pkt 7 niezwłocznie powiadomiona zostaje Policja.
10. Dostarczać pacjentowi artykułów spożywczych wykluczonych z diety chorego,
11. Dotykać i manipulować przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacjach,

Jakość potwierdzona certyfikatami: 

Logo akredytacji  

 woj. lubelskie  logo Fundusze europejskie     Logo RP  Lubelskie smakuje    UE fundusz społeczny

       

Logo szpitala

 

© 2018 - 2024 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
ul. Ceramiczna 1
22-100 Chełm

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych (Ogólna)
telefon: 825623100825623101825623145

Sekretariat
telefon: 825623223
fax: 825623227

e-mail: szpital@szpitalchelm.pl

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.