BIP

Logo szpitala

Zakup środków ochrony osobistej oraz materiałów do dezynfekcji

znaki strona www

 

Nazwa programu lub dotacji:

W sprawie powierzenia zadania związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 oraz udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2020 roku.

Nazwa zadania:

Zakup środków ochrony osobistej oraz materiałów do dezynfekcji dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie, posiadającego w swojej strukturze oddział obserwacyjno – zakaźny, działającego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19.

Dofinansowanie:

86 653,65 zł.

Całkowita wartość zadania:

86 653,65 zł.

Opis zadania:

Zakup środków ochrony osobistej oraz materiałów do dezynfekcji w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19.

Logo szpitala

Zakup materiałów i wyposażenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

znaki strona www

 

Nazwa programu lub dotacji:

Dotacja celowej z budżetu państwa w 2020 r. na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Nazwa zadania:

Zakup materiałów i wyposażenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dofinansowanie:

1 500 848,98 zł.

Całkowita wartość zadania:

1 505 897,78

Opis zadania:

Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.

Logo szpitala

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

fundusze europejskie wiedza edukacja rozwoj

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie w ramach projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia (umowa grantowa o dofinansowanie nr POWR.05.02.00-00-0001/20-20-00/1374/2020/226 z dnia 30 czerwca 2020 r.) realizuje umowy o powierzenie grantu na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników: Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego.
Dodatki do wynagrodzeń przeznaczone są dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających lub osób kuchenkowych, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.


Wartość poszczególnych umów wynosi:
 ZOL: 249 840 zł i jest finansowana z następujących źródeł:
  a) ze środków europejskich 84,17%
  b) ze środków dotacji celowej 15,83%
 ZOL-P: 141 592 zł i jest finansowana z następujących źródeł:
  a) ze środków europejskich 84,17%
  b) ze środków dotacji celowej 15,83%
 ZPO: 129 174 zł i jest finansowana z następujących źródeł:
  a) ze środków europejskich 84,17%
  b) ze środków dotacji celowej 15,83%.

W ramach projektu dodatki do wynagrodzeń zostały wpłacone łącznie 66 osobom, w tym:

  • 26 pielęgniarkom
  • 16 osobom sprzątającym
  • 20 opiekunom medycznym
  • 4 fizjoterapeutom

Okres realizacji projektu trwa od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Logo szpital

Tlen w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

RP MZ

 

W maju 2021 r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zawarł z Ministerstwem Zdrowia dwie umowy na przyznanie w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem możliwości szpitala w zwalczaniu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 sfinansowane zostaną:

  • Rozbudowa i modernizacja urządzeń i instalacji tlenu medycznego w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie w związku z COVID-19”, o szacunkowej wartości 3 415 500 zł (umowa nr DOI/ZOZ/COVID-19/198/2021/321)

  • Zakup dozowników tlenu, o wartości 50 000 zł (umowa nr DOI/ZOZ/COVID-19/198/2021/304)

Planowana rozbudowa i modernizacja urządzeń i instalacji tlenu medycznego polega na zakupie i montażu dodatkowego zbiornika na tlen ciekły o pojemności 20t oraz modernizacji istniejących instalacji tlenowych w trzech budynkach szpitala, wybudowanych w latach 70-tych, które w sposób oczywisty ze względu na naturalne zużycie i zastosowanie przestarzałych obecnie technologii cechują się wysoką awaryjnością i nie zapewniają przepływów tlenu koniecznych przy leczeniu choroby COVID-19 (w szczególności korzystania z urządzeń do tlenoterapii typu high flow). Modernizacja instalacji do obecnych standardów pozwoli również na zwiększenie liczby łóżek tlenowych w tych budynkach. Ogółem modernizacja dotyczy około 200 łóżek. Planowane prace obejmują również modernizację rezerwowego źródła tlenu, baterii butli tlenowych.

Realizacja inwestycji wpłynie wprost na dalszy rozwój możliwości szpitala w zwalczaniu epidemii wirusa SARS-CoV-2: instalacja zbiornika na tlen pozwoli na ponad dwukrotne zwiększenia zapasu tlenu ciekłego; modernizacja rezerwowego źródła tlenu pozwoli na poprawienie bezpieczeństwa dostępności tlenu; nowa instalacja tlenowa pozwoli na zwiększenie ilości łóżek przeznaczonych dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

W ramach drugiej umowy, na potrzeby Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz oddziałów z tzw. łóżkami COVID-19 zostanie zakupionych 100 szt. dozowników tlenu.

Jakość potwierdzona certyfikatami: 

Logo akredytacji  

 woj. lubelskie  logo Fundusze europejskie     Logo RP  Lubelskie smakuje    UE fundusz społeczny

       

Logo szpitala

 

© 2018 - 2024 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
ul. Ceramiczna 1
22-100 Chełm

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych (Ogólna)
telefon: 825623100825623101825623145

Sekretariat
telefon: 825623223
fax: 825623227

e-mail: szpital@szpitalchelm.pl

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.