BIP

Oddział Medycyny Paliatywnej

Gabinet lekarski: 82 56 23 469

Punkt pielegniarski: 82 56 23 419

Kierownik oddziału: lek. Arnold Król

Pielęgniarka oddziałowa: Ewa Chałaj-Czerniak

Specyfika oddziału:

Oddział mieści się na III piętrze pawilonu C przy ulicy Szpitalnej 53 B.
W oddziale aktualnie znajduje się 10 łóżek.
Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Centrum Zdrowia Psychicznego

Centrum Zdrowia Psychicznego

Adres: ul. Szpitalna 53b blok C

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: https://szpitalchelm.pl

Nasze Centrum Zdrowia Psychicznego oferuje profesjonalną, kompleksową opiekę w zakresie problemów związanych ze zdrowiem psychicznym pełnoletnim mieszkańcom miasta Chełm i powiatu Chełm. Nasi pacjenci otrzymują specjalistyczne usługi diagnostyczne i lecznicze, ambulatoryjne i szpitalne, dobrane indywidualnie do swoich potrzeb.

Pacjent do Centrum Zdrowia Psychicznego może zgłosić się z każdym problemem psychicznym, niezależnie czy będą to problemy osobiste związane np. z utratą bliskiej osoby, myśli samobójcze, zaburzenia z kręgu psychoz, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia nastroju, trudności z pogodzeniem się z chorobą np. nowotworową czy inne problemy psychiczne. 

Osoby potrzebujące pomocy w pierwszej kolejności powinny kontaktować się Punktem Zgłoszeniowo- Koordynacyjnym !!!

Punkt ten znajduje się przy Poradni Zdrowia Psychicznego. Uzyskają tam niezbędną pomoc oraz informacje, co do możliwych form pomocy. Do Punktu można zgłaszać się osobiście, drogą telefoniczną lub e-mailową, ponadto przez osoby trzecie za zgodą pacjenta.

Świadczenia zdrowotne zapewniane są w sposób skoordynowany, tj. z możliwością korzystania z opieki w różnych jednostkach Centrum zgodnie z aktualnymi potrzebami i ustalonym planem diagnostyczno-terapeutycznym.

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez CZP są bezpłatne i mogą obejmować:

  1. stacjonarne: Oddział Psychiatryczny z izbą przyjęć (link)

  2. dzienne psychiatryczne: Oddział Dzienny Psychiatryczny (link)

  3. ambulatoryjne:

a) Poradnia Zdrowia Psychicznego (PZP) (link)

b) Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK) (link)

c) Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) (link)

d) Grupy Wsparcia (link)

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Sekretariat: 82 56 23 445

Gabinet lekarski: 82 56 23 305, 82 56 23 308

Punkt pielegniarski: 82 56 23 443

Kierownik oddziału: lek. Janusz Błazucki

Pielęgniarka oddziałowa: Ewa Piskała

Specyfika oddziału:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii mieści się w głównym budynku Szpitala 1A, na parterze przy Bloku Operacyjnym. Dzięki w pełni wyposażonym (zgodnie z obowiązującymi standardami) ośmioma stanowiskami, Oddział zapewnia kompleksową opiekę pacjentom w stanach zagrożenia życia. Umożliwiają one prowadzenie wentylacji mechanicznej oraz monitorowanie parametrów życiowych zarówno metodami inwazyjnymi, jak i nieinwazyjnymi. Pacjenci przebywający w oddziale objęci są profesjonalną opieką medyczną przez wykwalifikowaną kadrę medyczną.
Pacjenci Oddziału to osoby w stanie zagrożenia życia, z niewydolnością oddechową występującą z różnych przyczyn, po incydencie nagłego zatrzymania krążenia, ciężkich zatruciach, z sepsą i wstrząsem septycznym, urazami wielonarządowymi, wymagające całodobowego, intensywnego nadzoru i opieki pooperacyjnej.

Oddział Chirurgiczny

Sekretariat: 82 56 23 337

Gabinet lekarski: 82 56 23 335, 82 56 23 325

Punkt pielegniarski: 82 56 23 327, 82 56 23 340

Kierownik oddziału: lek. Lech Dziedzic

Pielęgniarka oddziałowa: Zdzisława Nowicka

Specyfika oddziału:

Oddział Chirurgiczny znajduje się na III piętrze głównego budynku Szpitala. Oddział Chirurgii tut. szpitala podzielony jest na „skrzydło prawe” i „skrzydło lewe” w skład których zalicza się: Oddział Chirurgii Czystej, Oddział Chirurgii Septycznej oraz Oddział Opieki Pooperacyjnej.
Aktualnie oddział posiada 38 łóżek rozmieszczonych w salach jedno i dwuosobowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, oraz pełny węzeł sanitarny.

W Oddziale zatrudniony jest wysoko specjalistyczny, ciągle podnoszący swoje kwalifikacje personel lekarski i pielęgniarski zapewniający pacjentowi szybką i trafną diagnostykę, odpowiednie leczenie szpitalne, oraz szybki powrót do zdrowia.

Oddział Dermatologiczny

Gabinet lekarski: 82 56 23 355

Punkt pielegniarski: 82 56 23 356

Kierownik oddziału: lek. Elżbieta Grelecka

Pielęgniarka oddziałowa: Anna Mazurek

Specyfika oddziału:

Oddział Dermatologiczny znajduje się na I piętrze pawilonu B ul. Szpitalna 53B.
Aktualnie oddział wyposażony jest w 20 łózek rozmieszczonych w pięciu salach.
W razie konieczności, jedna sala dwuosobowa wykorzystywana jest jako sala nadzoru epidemiologicznego.
W oddziale diagnozuje się i leczy choroby skóry m.in. choroby skóry pourazowe, choroby alergiczne, łuszczycę, grzybice, choroby tkanek łącznych oraz owrzodzenia skóry w przebiegu miażdżycy i żylaków naczyń kończyn dolnych, , w przebiegu cukrzycy (stopa cukrzycowa) itp.

Oddział Dziecięcy

Sekretariat: 82 56 23 149

Gabinet lekarski: 82 56 23 346

Punkt pielegniarski: 82 56 23 345

Kierownik: lek. Katarzyna Obszyńska

Pielęgniarka oddziałowa: Barbara Basa

Specyfika oddziału:
Oddział Dziecięcy znajduje się na I piętrze szpitala, pawilon A. Jest oddziałem ogólnopediatrycznym zajmującym się leczeniem i diagnostyką pacjentów od okresu noworodkowego do 18 roku życia. Leczy się tu choroby układu oddechowego, moczowego, pokarmowego, nerwowego, niektóre choroby zakaźne. Diagnozuje się większość chorób wieku dziecięcego, korzystając z zaplecza diagnostycznego szpitala. W procesie leczenia uczestniczy fachowy i doświadczony personel lekarski, pielęgniarski i pomocniczy.

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny)

Gabinet zabiegowy: 82 56 23 474

Gabinet lekarski: 82 56 23 475

Koordynator: spec. psychiatra Anita Hawryluk

Pielęgniarka koordynująca: mgr Dorota Kasprzak

Oddział Dzienny Psychiatryczny: ul. Ceramiczna 1 (parter, wejście z prawej strony budynku)

Zajęcia terapeutyczne trwają 12 tygodni od poniedziałku do piątku przez 6 godzin dziennie w godzinach 09:00-15:00. 

Rozpoczęcie leczenia w Oddziale Dziennym jest dobrowolne. Oddział jest koedukacyjny.
Należy zgłosić się z aktualnym skierowaniem od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego ( na druku skierowania do szpitala psychiatrycznego) lub e-skierowanie (kod 2700).

Oddział Kardiologiczny

Sekretariat: 82 56 23 277

Gabinet lekarski: 82 56 23 411

Punkt pielegniarski: 82 56 23 410

Kierownik oddziału: dr n. med. Rafał Celiński

Pielęgniarka oddziałowa: Beata Huk

Specyfika oddziału:

Oddział Kardiologiczny z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego i pracowniami diagnostycznymi mieści się na drugim piętrze budynku Szpitala 1A i podzielony jest na odcinek A i odcinek B.
Oddział posiada 39 łóżek, w tym 6 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego. Łóżka usytuowane są w 18 salach: jednoosobowych, dwuosobowych, i czteroosobowych.
Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia takich jak: choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu i przewodzenia (w tym leczenie elektrostymulacją czasową), wady serca, zatorowość płucna, choroby zapalne serca, patologie osierdzia i inne.

Oddział Laryngologiczny z Pododdziałem Okulistycznym

Sekretariat: 82 56 23 352

Gabinet lekarski: 82 56 23 353

Punkt pielegniarski: 82 56 23 349

Kierownik oddziału: dr n.med. Andrzej Santor

Pielęgniarka oddziałowa: Ewa Surma

Specyfika oddziału:

Oddział Laryngologiczny z Pododdziałem Okulistycznym mieści się na IV piętrze pawilonu 1A głównego budynku szpitala. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym i zachowawczym: chorób uszu, chorób nosa i zatok obocznych nosa, chorób jamy ustnej, gardła i krtani, onkologii w zakresie laryngologii.
W oddziale znajduje się 18 łóżek. Operacje odbywają się w nowoczesnym Bloku Operacyjnym. Operacje okulistyczne zaćmy odbywają się z użyciem najnowszego sprzętu okulistycznego.

Oddział Neonatologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka

Sekretariat: 82 56 23 420

Gabinet lekarski: 82 56 23 418

Punkt pielęgniarski: 82 56 23 425

Kierownik oddziału: lek. Małgorzata Nowak-Maliszewska

Położna oddziałowa: Jolanta Rosińska

Specyfika oddziału:

Oddział usytuowany jest na I piętrze pawilonu C. Posiada predyspozycje do udzielania świadczeń opieki nad noworodkami w II stopniu referencyjności. Zadaniem Oddziału jest zapewnienie opieki medycznej nowo narodzonym dzieciom w szpitalu i ich mamom, jak również noworodkom urodzonym poza szpitalem, noworodkom przyjmowanym z innych szpitali celem diagnostyki, oraz leczenia.
W oddziale znajduje się 20 łóżek, odpowiednio rozmieszczonych w salach.
Corocznie odbywa się to około 800 porodów.

Oddział Neurologiczny, Oddział Udarowy

Sekretariat: 82 56 23 397

Gabinet lekarski: 82 56 23 391, 82 56 23 399, 82 56 23 255

Punkt pielegniarski: 82 56 23 251, 82 56 23 393

Kierownik oddziału: lek. Zbigniew Bąk

Pielęgniarka oddziałowa: Iwona Kucharska

Specyfika oddziału:

Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy znajduje się w V piętrze pawilonu 1A.
Oddział zajmuje się leczeniem chorych ze schorzeniami układu nerwowego, w tym leczeniem trombolitycznym udaru mózgu.
Oddział liczy łącznie 36 łóżek, z tego 16 łóżek neurologicznych i 20 łóżek udarowych. Łóżka rozmieszczone są w salach jedno i dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym.
Opiekę nad chorymi sprawuje zespół składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, logopedy oraz psychologa

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Sekretariat: 82 56 23 362

Gabinet lekarski: 82 56 23 361

Punkt pielegniarski: 82 56 23 359, 82 56 23 360

Kierownik oddziału: lek. Wiesława Szeląg-Przysucha

Pielęgniarka oddziałowa: p.o. Ewa Kamińska

Specyfika oddziału:

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny znajduje się w Pawilonie B na II i III piętrze, ul. Szpitalna 53 B.
Aktualnie Oddział dysponuje 26 łóżkami, usytuowanymi w salach dwuosobowych i trzyosobowych, oraz w trzech izolatkach. Oddzielny budynek, osobny węzeł sanitarny umożliwiają w razie potrzeby izolację chorych zakaźnie. W Oddziale zatrudniona jest wykwalifikowana kadra lekarska w zakresie chorób zakaźnych. Ciągłość opieki poszpitalnej w trybie ambulatoryjnym zapewnia współpraca z Poradnią Chorób Zakaźnych.

Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży

Sekretariat: 82 56 23 151

Gabinet lekarski: 82 56 23 179

Dyżurka położnych: 82 56 23 178

Kierownik oddziału: dr n.med. Krzysztof Wojewoda

Położna oddziałowa: Katarzyna Grządkowska

Specyfika oddziału:

Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży podzielony jest na dwa odcinki:
I odcinek- Położniczo-Ginekologiczny znajduje się w budynku głównym szpitala na poziomie -1, natomiast II odcinek z traktem porodowym, w którym mieści się sala cięć cesarskich, usytuowany jest na I piętrze pawilonu B.
Aktualnie oddział dysponuje 36 łóżkami.
Oddział posiada predyspozycje do udzielania świadczeń II stopnia referencyjności w zakresie opieki perinatologicznej. Posiada nowoczesny trakt porodowy, oraz oddzielne dwie sale porodowe umożliwiające poród w warunkach zarówno intymnych jak i naturalnych.
Oddział posiada również pokój porodu rodzinnego, który wyposażony jest w sprzęt umożliwiający poród zbliżony do warunków domowych wspólnie z mężem bądź innym członkiem rodziny.

Oddział Psychiatryczny z Izbą Przyjęć

Sekretariat: 82 56 23 382

Gabinet lekarski: 82 56 23 378, 82 56 23 381

Kierownik CZP: lek. Sylwia Raszczepkin

Z-ca Kierownika: lek. Piotr Skubis

Pielęgniarka oddziałowa: Mariola Szponar

Pielęgniarka koordynująca: Katarzyna Rubik

Oddział Psychiatryczny znajduje się na I (oddział męski) i II (oddział żeński) piętrze w pawilonie C, przy ul. Szpitalna 53 B blok C

Izba przyjęć: ul. Szpitalna 53B blok C (parter) tel. 82-56-23-368

Sekretariat (praca od 07:30 do 15:00)

tel: 82-56-23-382
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Pulmonologiczny

Sekretariat: 82 56 23 300

Gabinet lekarski: 82 56 23 390, 82 56 23 361

Punkt pielegniarski: 82 56 23 412

Kierownik oddziału: lek. Zofia Grabowska

Pielęgniarka oddziałowa: Renata Kruk

Specyfika oddziału:
Oddział Pulmonologiczny, znajduje się na III piętrze szpitala w pawilonie C ul. Szpitalna 53 B.
Aktualnie oddział liczy 24 łóżka, usytuowane w salach kilkuosobowych salach.
W Oddziale wykonywana jest diagnostyka i prowadzone jest leczenie pacjentów z chorobami układu oddechowego.
Wykonywane zabiegi-bronchofiberoskopia, badania czynnościowe układu oddechowego, badania w kierunku gruźlicy płuc, pełna dostępność do badań obrazowych klatki piersiowej.

Oddział Rehabilitacyjny

Oddział Rehabilitacyjny

Sekretariat: 82 56 22 651

Gabinet lekarski: 82 56 22 652

Punkt pielęgniarski: 82 56 22 650

Kierownik oddziału: lek. Jakub Oleszek

Pielęgniarka oddziałowa: Ewa Siwek

Specyfika oddziału:

Oddział mieści się na I piętrze pawilonu D przy ulicy Szpitalnej 53 B.
W oddziale znajduje się 36 łóżek.

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Sekretariat: 82 56 23 365
Gabinet pielęgniarski: 82 56 23 332
Pielęgniarka oddziałowa: 82 56 23 332
Kierownik oddziału: 82 56 23 366
Gabinet lekarski/ psychoterapeutów/ psychologów : 82 56 23 367

Kierownik oddziału:
Beata Kuryk-Baluk specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista
psychoterapii uzależnień, certyfikowany psychoterapeuta

Pielęgniarka oddziałowa: Jolanta Woźniak

Lekarz: Michał Piątek specjalista psychiatra

Psycholodzy:
Joanna Dziurzyńska certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta
Robert Drzewiecki certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Magdalena Balcerzak-Sabarańska specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie szkolenia
Aleksandra Dziadek - specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie szkolenia

ZAPISY DO ODDZIAŁU/NA KONSULTACJE: 82 56 23 365 oraz 82 56 23 332

Specyfika oddziału:

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu znajduje się w budynku 1D na I piętrze, przy ulicy Szpitalnej 53 B. W oddziale znajduje się 25 łóżek. Oddział posiada sale terapii grupowej, sale terapii indywidualnej, 3-4 osobowe sale chorych z pełnym wyposażeniem.

Oddział Urazowo-Ortopedyczny z Chirurgią Kręgosłupa

Sekretariat: 82 56 23 320

Gabinet lekarski: 82 56 23 440, 82 56 23 333

Punkt pielegniarski: 82 56 23 437, 82 56 23 318

Kierownik oddziału: lek. Mariusz Zwierzyński

Pielęgniarka oddziałowa: Wanda Mika

Specyfika oddziału:

Usytuowany jest na I piętrze pawilonu A, głównego budynku Szpitala. Aktualnie znajduje się w nim łącznie 40 łóżek rozmieszczonych odpowiednio w salach: czteroosobowych, trzyosobowych, jednoosobowych, dwuosobowych . Wszystkie sale posiadają pełen węzeł sanitarny.W oddziale zostały wyodrębnione dwa odcinki: jeden dla pacjentów unieruchomionych, wymagających bardziej szczegółowej opieki, natomiast drugi dla pacjentów sprawniejszych ruchowo. Pacjenci otoczeni są opieką dobrze przygotowanych zespołów pielęgniarek i rehabilitantów. Ponadto Oddział posiada także bogate zaplecze rehabilitacyjne.

Oddział Urologiczny

Sekretariat: 82 56 23 447

Gabinet lekarski: 82 56 23 449

Punkt pielegniarski: 82 56 23 451

Kierownik oddziału: lek. Wiesław Godzisz

Pielęgniarka oddziałowa: Małgorzata Danilczuk

Specyfika oddziału:

Oddział Urologiczny znajduje się w głównym budynku Szpitala na II piętrze pawilonu 1 A.
W oddziale znajduje się 18 łózek w tym jedno łóżko intensywnej opieki. Oddział dysponuje salą pooperacyjną, 6 salami dwuosobowymi i 1 salą czteroosobową, każda sala posiada osobny węzeł sanitarny.
Oddział prowadzi pełną diagnostykę schorzeń urologicznych w oparciu o sprzęt endoskopowy, radiologiczny, ultrasonograficzny, tomograficzny i urodynamiczny.

Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Endokrynologicznym i Hematologicznym

Sekretariat: 82 56 23 444

Gabinet lekarski: 82 56 23 384, 82 56 23 311

Punkt pielegniarski: 82 56 23 383, 82 56 23 312

Kierownik oddziału: lek. Jolanta Żak-Żybura

Pielęgniarka oddziałowa: Agata Król

Specyfika oddziału:
Oddział Wewnętrzny I z Pododdziałem Endokrynologicznym i Hematologicznym zlokalizowany jest na szóstym piętrze pawilonu A. Pacjenci przebywają w salach jedno, dwu i czteroosobowych z pełnym węzłem sanitarnym. W oddziale znajduje się 56 łóżek, w tym 1 łóżko intensywnej opieki.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

I i II piętrze pawilon A

Gabinet lekarski: 82 56 23 331 

Dyżurka pielęgniarek: 82 56 23 369

II piętro pawilon D

Gabinet lekarski: 82 56 22 653

Dyżurka pielęgniarek: 82 56 22 654

Kierownik oddziału: dr n.med. Jolanta Dziewulska

Pielęgniarka koordynująca: mgr Iwona Malinowska

Specyfika zakładu:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy umiejscowiwszy jest na I i II piętrze pawilonu A oraz II piętro pawilon D przy ulicy Szpitalnej 53 B.
Aktualnie na wyposażeniu oddziału znajduje się 50 łóżek rozmieszczonych w 22 salach.
Zakład posiada dwuosobową salę dla pacjentów będących w stanie wegetatywnym (apalicznym).

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny ( dla dorosłych)

Kierownik oddziału: Anna Lao-Janda

Specyfika zakładu:

Zakład znajduje się w Pawilonie C na parterze przy ulicy Szpitalnej 53 B.
W Zakładzie znajduje się aktualnie 20 łóżek.
Zakład udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących pielęgnacje i rehabilitację, oraz, leczenie chorych nie wymagających hospitalizacji, u których zdiagnozowano przewlekłą chorobę psychiczną ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach.

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Gabinet lekarski: 82 56 23 336

Dyżurka pielęgniarek: 82 56 23 302

Kierownik Zakładu – Beata Kupracz

Pielęgniarka koordynująca – Anna Raźniewska

Specyfika oddziału:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy znajduje się w Pawilonie A przy ul. Szpitalnej 53 B, na parterze.
W oddziale aktualnie znajduje się 29 łóżek.Celem świadczonych przez oddział usług jest poprawa stanu zdrowia i sprawności chorego, zapobieganie powikłaniom wynikającym z choroby przewlekłej i długotrwałego unieruchomienia, aktywizacja i usprawnienie ruchowe, umacnianie zdrowia oraz przygotowanie chorego i jego rodziny-opiekunów do opieki w warunkach domowych.

Jakość potwierdzona certyfikatami: 

Logo akredytacji  

 woj. lubelskie  logo Fundusze europejskie     Logo RP  Lubelskie smakuje    UE fundusz społeczny

       

Logo szpitala

 

© 2018 - 2024 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
ul. Ceramiczna 1
22-100 Chełm

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych (Ogólna)
telefon: 825623100825623101825623145

Sekretariat
telefon: 825623223
fax: 825623227

e-mail: szpital@szpitalchelm.pl

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.