BIP

Zgłoszenie do objęcia opieką Hospicjum Domowego

Zgłoszenie do objęcia opieką Hospicjum Domowego przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 pod numerem telefonu 82 562 34 71 lub osobiście w Gabinecie Pielęgniarki POZ, adres: ul. Szpitalna 53 B w Chełmie (budynek Przychodni Specjalistycznej)

Dokumenty potrzebne do przyjęcia:
• skierowanie do Hospicjum domowego wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza rodzinnego, lekarza kierującego ze szpitala)
• dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia (do wglądu)
• dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne
• zgoda na objęcie opieką w ramach Hospicjum Domowego

Świadczenia opieki hospicyjnej:
dotyczą wszechstronnej, całościowej opieki i leczenia objawowego osób chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące ograniczające życie choroby
ukierunkowane są na poprawę jakości życia, poprzez zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych
realizowane są bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, przez siedem dni w tygodniu, w ramach wizyt domowych: lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty oraz psychologa, po uzgodnieniu terminu z pacjentem, członkiem jego rodziny lub opiekunem.
Wizyta personelu Hospicjum Domowego jest każdorazowo potwierdzana w prowadzonej dokumentacji przez chorego, członka jego rodziny lub opiekuna.
Wizyty:
1) lekarskie odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu
2) pielęgniarskie nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu (jeżeli stan pacjenta tego wymaga wizyty mogą być częstsze lub nawet codzienne)
3) fizjoterapeuty, psychologa ustalane są indywidualnie
w trakcie sprawowania opieki chorzy, członkowie ich rodzin lub opiekunowie otrzymują:
a) zalecenia dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego (również w formie porad telefonicznych)
b) informacje o numerach telefonów personelu Hospicjum Domowego
c) informacje o innych formach opieki hospicyjnej i zasadach jej prowadzenia
obejmują: monitorowanie bólu, podawanie leków różnymi drogami (na zlecenie lekarza), w tym leków przeciwbólowych, pielęgnację wkłucia, portów naczyniowych, założonej: rurki tracheotomijnej, stomii, nefrostomii, cystostomii, cewnika (nadłonowego, moczowego), drenów, dróg karmienia oraz szeroko pojętą edukację pacjenta i rodziny.

Jakość potwierdzona certyfikatami: 

Logo akredytacji  

 woj. lubelskie  logo Fundusze europejskie     Logo RP  Lubelskie smakuje    UE fundusz społeczny

       

Logo szpitala

 

© 2018 - 2024 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
ul. Ceramiczna 1
22-100 Chełm

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych (Ogólna)
telefon: 825623100825623101825623145

Sekretariat
telefon: 825623223
fax: 825623227

e-mail: szpital@szpitalchelm.pl

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.