BIP

Koordynator ds. dostępności

W celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu w Chełmie powołany został koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

1) Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do informacji o SPWSzS w Chełmie i usług, jakie świadczy.
2) Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w SPWSzS w Chełmie, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z późn. zm.),
3) Monitorowanie działalności SPWSzS w Chełmie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
4) Współpraca z Zespołem ds. praw pacjenta.
5) Realizowanie innych obowiązków określonych przepisami.

Funkcję koordynatora ds. dostępności pełni :

Dominika Skiba

tel.: 825623239
e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator ds. dostępności pełni swoje obowiązki przy pomocy pracowników SPWSzS w Chełmie.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).
Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
• dane kontaktowe wnioskodawcy,
• wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
• wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
• wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Skargi i wnioski mogą być składane pisemnie lub ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski pisemne mogą być składane:
a) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm;
b) poprzez wpis do Książki skarg i wniosków znajdującej się w komórce organizacyjnej;
c) w formie dokumentu elektronicznego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skrzynki ePUAP SPWSzS w Chełmie.

Dyrektor SPWSzS w Chełmie lub jego zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w budynku administracji przy ul. Ceramicznej 1, codziennie w godzinach pracy.

Informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków jest wywieszona w widocznym miejscu.

Rzecznik Praw Pacjenta SPWSzS w Chełmie oraz Koordynator ds. dostępności przyjmują skargi lub wnioski telefonicznie lub ustnie.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Ministerstwo Sprawiedliwości o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Ministerstwa, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.
Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

Pliki do pobrania

Wniosek o zapewnienie dostępności (odt)

Wniosek o zapewnienie dostępności (pdf)

Jakość potwierdzona certyfikatami: 

Logo akredytacji  

 woj. lubelskie  logo Fundusze europejskie     Logo RP  Lubelskie smakuje    UE fundusz społeczny

       

Logo szpitala

 

© 2018 - 2024 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
ul. Ceramiczna 1
22-100 Chełm

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych (Ogólna)
telefon: 825623100825623101825623145

Sekretariat
telefon: 825623223
fax: 825623227

e-mail: szpital@szpitalchelm.pl

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.