BIP

Obecnie znajdujemy się ponownie na fali wznoszącej zachorowań.


W Polsce i Europie dominują warianty Omikron BA.4 i BA.5, które cechują się wyższą zakaźnością (porównywalną do wirusa odry – a więc bardzo wysoką).


W krajach położonych na zachód od Polski, np. w Portugalii gdzie pojawiły się już na przełomie maja – czerwca, liczba zakażeń znacznie wzrosła. W Wielkiej Brytanii jest to poziom ok 500 tys/dobę, w Niemczech 190 tys. dziennie. U nas należy spodziewać się dużego szczytu za ok 2-3 tygodnie.


Już teraz obserwujemy kilkudziesięcioprocentowe wzrosty zakażeń. A trzeba zauważyć, że poziom testowania jest bardzo niski. Zatem rzeczywista liczba zakażeń jest, wg. ekspertów, 10-20 krotnie wyższa niż statystyki. Wskaźnik reprodukcji wynosi już ponad 1,6.


Warianty BA.5 i BA.4 umykają naszej odporności, stąd możliwe powtórne reinfekcje. Przeważnie są one łagodniejsze, choć nie zawsze.

Rekomendowana IV dawka (drugi booster) została obecnie dopuszczona dla osób od 60 r.ż –  od 22 lipca 2022, wcześniej była dla osób po 80 r.ż., w wielu krajach zalecona jest dla osób od 50 r.ż. już od kilku miesięcy.

Szczepienia przeciwko chorobom wirusowym są powszechnie zalecanym środkiem zapobiegawczym. Chronią przed ciężkim przebiegiem infekcji oraz zgonem.


Szczepienia są zalecane zwłaszcza osobom z grup ryzyka. Nie inaczej jest w przypadku wirusa SARS- CoV-2


Zwłaszcza osoby z grup ryzyka: z immunosupresją, w trakcie leczenia onkologicznego, przyjmujące duże dawki leków sterydowych, po przeszczepach, dializowani, osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, układu krążenia, nerek, cukrzycą.


Należy również wrócić do biernej ochrony: typu maseczki w przestrzeniach z dużą ilością ludzi: transport publiczny, sklepy, lotniska, itp.

 

 

Beata Dębicka
Specjalista chorób zakaźnych
Specjalista epidemiologii
22.07.2022

Logo szpitala

INFORMACJA

Od dnia 09 listopada 2021 w SPWSzS w Chełmie rozpoczyna działalność izolatorium dla osób nie mających możliwości dokonania samoizolacji w warunkach domowych, w związku z zakażeniem wirusem SARS- CoV-2,

Do objęcia opieką w Izolatorium kwalifikuje się osoby:

- z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS- CoV-2,

- o bezobjawowym lub lekkim przebiegiem choroby,

- wydolne w zakresie samoobsługi.

- u których nie występują ostre lub przewlekłe stany kliniczne chorób współistniejących wymagające postępowania specjalistycznego, interwencji zabiegowych i/lub diagnostycznych, wykraczających poza zakres działania Izolatorium.

Kryteria wykluczające przyjęcie do Izolatorium obejmują;

- saturację krwi tętniczej tlenem <92% na powietrzu atmosferycznym;

- ostre i przewlekłe stany kliniczne/choroby współistniejące wymagające postępowania specjalistycznego, interwencji zabiegowych i/lub diagnostycznych, wykraczających poza zakres działania Izolatorium;

 - niestabilność krążeniowo-oddechową uniemożliwiającą transport osoby izolowanej wymagającej intensywnego nadzoru lub gwałtownie postępująca niewydolność krążeniowo-oddechowa;

- aktywną, niekontrolowaną, przewlekłą chorobę psychiczną i ostre psychozy;

- stanu upojenia alkoholowego, nadużycia substancji odurzających, zatrucia innymi substancjami;

- zaawansowane zespoły otępienne;

- współistniejące wybrane choroby zakaźne i stwierdzane patogeny alarmowe, stanowiące zagrożenie dla innych pacjentów / wymagające izolacji indywidualnej;

- nabyte i wrodzone zespoły obniżonej odporności;

- chorzy pozostający w opiece paliatywnej z powodu choroby terminalnej, niezależnie od etiologii;

- ciężarne bez względu na stan zaawansowania ciąży

Izolatorium zapewnia opiekę na zasadach odpowiadającą modelowi opieki domowej oraz trzy posiłki.

Pobyt w Izolatorium jest realizowany na podstawie pisemnego skierowania wystawionego przez lekarza szpitala/POZ lub Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Lekarz/Inspektor kierujący lub Inspektor PSSE, o którym mowa przed skierowaniem osoby do Izolatorium, kontaktuje się z lekarzem Izby Przyjęć Oddziału Obserwacyjno Zakaźnego w celu potwierdzenia okoliczności uzasadniających skierowanie do Izolatorium.

 

Kontakt: 82 5622650 (wew. 650)

 

Do pobrania:

Regulamin izolatorium

Skierowanie do izolatorium 

 

 

 

Kontakt z Izolatorium: 82 562 26 650 WEW. 650
Logo szpitala

Jeszcze PRZED czwartą falą…

Zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego, powrót dzieci do szkół, a później studentów na uczelnie, powroty z wakacji, nowe kontakty wśród rówieśników po tylu miesiącach nauki zdalnej….

W miarę upływu czasu wirus SARS-CoV – 2 zyskuje nowe kompetencje – zmienia się, mutuje, rozprzestrzenia się wśród wrażliwych osób. Wariant delta, który obecnie odpowiada za większość zakażeń jest znacznie bardziej zakaźny - tzn ma zdolność do łatwiejszego rozprzestrzeniania się, wystarczy krótszy kontakt z zakażonym i mniejsza ilość wirusa.

Tymczasem tempo szczepień w kraju spadło. W naszym regionie, w naszym województwie procent zaszczepionych jest jednym z niższych w kraju. To niepokojące - bo oznacza, że nadal jest duża liczba osób, które nie mając wytworzonej odpowiedzi immunologicznej na wirusa, nie będą umiały się przed nim obronić.

Uważa się, że aby uzyskać odporność populacyjną dla wariantu delta SARS-CoV 2 potrzeba zabezpieczenia na poziomie ponad 80 % zaszczepionych.

Ta odporność populacyjna ma za zadanie utrudnić rozprzestrzenianie się wirusa wśród populacji, oraz chronić tych , którzy mają osłabiony układ odpornościowy ( np. niemowlęta, osoby starsze, z chorobami hematologicznymi, po chemioterapii, po radioterapii ) .

Cotygodniowy wzrost ilości zakażeń budzi niepokój, przewidujemy, że w miesiącach wrzesień – październik będzie jeszcze więcej nowych zakażeń, a według najnowszych prognoz apogeum jest przewidywane na listopad.

Dlatego zdecydowanie zachęcam do szczepień przeciwko SARS-CoV-2, ich celem jest wytworzenie odporności przeciwko antygenom wirusa, po to, by po zetknięciu z nim szybciej wytworzyć przeciwciała i zmobilizować odporność typu komórkowego.

Jak każda szczepionka, ma za zadanie chronić przed ciężkim zachorowaniem i śmiercią z powodu zakażenia.

Obserwowana w ubiegłym i tym roku nadumieralność w naszym kraju spowodowana była w dużej części właśnie nowym wirusem pandemicznym.

Osoba zaszczepiona, po zetknięciu z nowym wariantem wirusa, szybciej uruchomi swój układ odpornościowy ( komórkowy i przeciwciała) a w rezultacie znacznie utrudni namnażanie wirusa i nie dopuści do rozprzestrzenienia infekcji.

W przestrzeniach zamkniętych nośmy maseczki, myjmy lub dezynfekujmy ręce, unikajmy skupisk – to nadal aktualne zalecenia z początku pandemii.

Teraz mamy jeszcze możliwość, której nie mieliśmy wcześniej - SZCZEPMY się - bo naprawdę warto.

Beata Dębicka

Specjalista chorób zakaźnych

Specjalista epidemiologii

23.08.2021 

 

Koronawirus SARS – CoV 2 – wspólna odpowiedzialność

 

Wokół nas, w Polsce, w innych krajach coraz więcej zdiagnozowanych przypadków zakażenia SARS – CoV 2. Zgodnie z przewidywaniami od drugiej połowy września obserwujemy wzrost krzywej zachorowań. W ostatnich dniach ilość zakażonych sięga powyżej 4-5 tysięcy dziennie, ile jest jeszcze niezdiagnozowanych? W naszym województwie obserwujemy również kolejne, rekordowo duże zachorowania.

Logo CovidWskaźnik retrodukcji wirusa wynosi obecnie ok 2 tzn że jedna osoba zakaża po kilku dniach coraz większą ilośc osób, z 10 chorych osób, po kilku dniach będzie nowych 20 zakażeń, ze 100 – ponad 200.

 

Epidemia jest w fazie rozwojowej.

Mimo, że większość osób przejdzie infekcję łagodnie, to jednak ok 1 na 6 osób będzie miała cięższy przebieg, wśród nich 1 na sześć będzie wymagała hospitalizacji, w tym część wsparcia oddechowego. Gdy przełożymy to na masową skalę, okaże się że liczba osób wymagających hospitalizacji będzie bardzo duża. Już teraz obserwujemy niedostatki łózek w oddziałach zakaźnych. W ostatnich 2 tygodni liczba pacjentów wymagających respiratoroterapii wzrosła do ponad 300, w porównaniu do ok 90 miesiąc temu

Wirus SARS – CoV 2 szerzy się wśród osób wrażliwych na zakażenie, a ponieważ jest nowym wirusem, cała populacja, która jeszcze się z nim nie zetknęła jest wrażliwa na zakażenie.

 

Wszyscy mamy wpływ na szybkość z jaką wirus będzie się rozprzestrzeniał.

 

Jako społeczeństwo musimy wziąć swoją część odpowiedzialności za tempo rozprzestrzeniania się wirusa. Osoby, które przechodzą infekcję bezobjawowo, mogą przenieść wirusa na innych, swoich mniej odpornych rodziców, dziadków, osoby ze schorzeniami współistniejącymi.

Dlatego noszenie maseczki (obejmującej nos i usta) , utrzymywanie dystansu , higiena rąk mają dzisiaj tak duże znaczenie.

Maseczki zakładajmy wszędzie tam gdzie, spotykamy się osobami innymi niż współdomownicy. Unikajmy dużych skupisk, zachowujmy dystans min 1,5-2 m. Pamiętajmy o częstym myciu lub dezynfekcji rąk.

 

W celu ograniczenia możliwości zakażeń w Szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin.

W szczególnych przypadkach, u pacjentów w ciężkim stanie będzie możliwy kontakt 1 osoby z rodziny – po uzgodnieniu z personelem.

Do Szpitala, wchodzimy w maseczce prawidłowo zakrywającej usta i nos. Sama przyłbica nie stanowi zabezpieczenia, spełnia swoje zadanie tylko razem z maseczką.

 

Przestrzeganie tych prostych zasad: dystans, maseczka, higiena rąk naprawdę ma znaczenie.
I daje nam wpływ na spowolnienie szerzenia się wirusa.

 

Beata Dębicka

Specjalista chorób zakaźnych

Specjalista epidemiologii

Zamośc 10.10.2020

 

 

 

Jakość potwierdzona certyfikatami: 

Logo akredytacji  

 woj. lubelskie  logo Fundusze europejskie     Logo RP  Lubelskie smakuje    UE fundusz społeczny

       

Logo szpitala

 

© 2018 - 2024 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
ul. Ceramiczna 1
22-100 Chełm

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych (Ogólna)
telefon: 825623100825623101825623145

Sekretariat
telefon: 825623223
fax: 825623227

e-mail: szpital@szpitalchelm.pl

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.