BIP

Programy edukacyjne

PROGRAMY EDUKACYJNE

Szanowny Pacjencie/Rodzino Pacjenta

Zachęcamy do skorzystania z realizowanych
w Naszym Szpitalu
Szpitalnych Programów Edukacji Zdrowotnej:

 

1. „SAMOOPIEKA I SAMOPIELĘGNACJA PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ”
Cel programu: przygotowanie Pacjentów chorych na cukrzycę i ich opiekunów do świadomej samokontroli w stosowaniu insulinoterapii, samoopieki i samopielęgnacji.
Metoda / forma edukacji: wykład, pogadanka
Miejsce realizacji: Poradnia Diabetologiczna Przychodni Specjalistycznej, w oddziałach szpitalnych po telefonicznym uzgodnieniu terminu z edukatorem ds. diabetologii
dr n. med. Ewa Kostrzewa – Zabłocka, tel. (82) 562 31 07, tel. wew. 107
ZALECENIA PIELĘGNIARSKIE DLA PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ

 

2. „PACJENCI PRZED I PO WYŁONIENIU STOMII”
Cel programu: nauka prawidłowej pielęgnacji skóry wokół stomii, prawidłowego dobierania sprzętu stomijnego, edukacja w zakresie zdrowego stylu życia wraz z zaleceniami dietetycznymi
Metoda / forma edukacji: wykład, rozmowa indywidualna z Pacjentem jego rodziną
Miejsce realizacji: Oddział Chirurgiczny lub w inny oddział szpitalny po telefonicznym uzgodnieniu
terminu z edukatorem - piel. Dorotą Wiechnik, tel. (82) 562 33 41, tel. wew. 341
ZALECENIA PIELĘGNIARSKIE DLA PACJENTÓW ZE STOMIĄ

 

3. UTRZYMANIE DOBREGO STANU ZDROWIA PACJENTÓW Z ASTMĄ OSKRZELOWĄ
Cel programu: zapoznanie uczestników programu z istotą astmy oskrzelowej i nauczenie prawidłowej techniki przyjmowania leków wziewnych
Metoda / forma edukacji: wykład połączony z pokazem oraz ćwiczeniami prawidłowej techniki przyjmowania leków wziewnych
Miejsce realizacji: Oddział Pulmonologiczny lub w inny oddział szpitalny po telefonicznym uzgodnieniu terminu z edukatorem mgr Renatą Kruk, tel. (82) 562 33 89, tel. wew. 389

 

4. „PROFILAKTYKA I WCZESNE WYKRYWANIE RAKA PIERSI”
Cel programu: zwiększenie wykrywalności raka piersi we wczesnym jego stadium
Metoda / forma edukacji: wykład informacyjny, pogadanka, pokaz metod samobadania piersi i wyszukiwania zmian atypowych na fantomie gruczołów piersiowych
Miejsce realizacji: Oddział Położniczo - Ginekologiczny i Patologii Ciąży lub w inny oddział szpitalny po telefonicznym uzgodnieniu terminu z edukatorem,
Oddział Położniczy: tel. (82) 562 31 78, tel. wew. 178
Oddział Ginekologiczny i Patologii Ciąży tel. (82) 562 31 32, tel. wew. 132
Realizujący: położne Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Patologii Ciąży
ĆWICZENIA RUCHOWE CIAŁA PO MASTEKTOMII
SAMOBADANIE PIERSI

 

5. „PROFILAKTYKA I WCZESNE WYKRYWANIE RAKA SZYJKI MACICY”
Cel programu: zwiększenie wykrywalności we wczesnym etapie raka szyjki macicy
Metoda / forma edukacji: wykład, pogadanka, dyskusja
Miejsce realizacji: Oddział Położniczo - Ginekologiczny i Patologii Ciąży lub w inny oddział szpitalny po telefonicznym uzgodnieniu terminu z edukatorem,
Oddział Położniczy: tel. (82) 562 31 78, tel. wew. 178
Oddział Ginekologiczny i Patologii Ciąży tel. (82) 562 31 32, tel. wew.132
Realizujący: położne Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Patologii Ciąży

 

Jakość potwierdzona certyfikatami: 

Logo akredytacji  

 woj. lubelskie  logo Fundusze europejskie     Logo RP  Lubelskie smakuje    UE fundusz społeczny

       

Logo szpitala

 

© 2018 - 2024 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
ul. Ceramiczna 1
22-100 Chełm

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych (Ogólna)
telefon: 825623100825623101825623145

Sekretariat
telefon: 825623223
fax: 825623227

e-mail: szpital@szpitalchelm.pl

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.